ျမန္မာဂိမ္းမိသားစုမွ ၾကိဳဆိုပါ၏

ရွမ္းဂိမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး ေသာ Online multiplayer card game ျဖစ္ပါသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ကစားဖို႔ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ ♣♣♣ ♣♣♣

Play now on any BrowserOr download for your mobile:

Screenshots

Screenshots taken from Shan Mobile and Shan Web.

Game စတင္ကစားရန္ အတြက္

 1. Android : Google Play Store တြင္ လည္း download ရယူႏိုင္ပါသည္။  IOS : Browser တြင္ http://play.shankoemee.com/ လို႕ရိုက္ထည့္ျပီး ၀င္ေရာက္ေဆာ့ကစားႏုိင္ပါသည္။ 2. အေကာင့္ဖြင့္ရာတြင္ login with facebook သို႔မဟုတ္ Create Account ျဖင့္ မိမိနွစ္သက္ရာေရြးခ်ယ္၀င္ ေရာက္နုိင္သည္ ။ 3. Game ပထမစာမ်က္ႏွာတြင္ အခန္းေရြးခ်ယ္နုိင္ရန္ ဘယ္ ၊ ညာ ေရြ႕ေရြးခ်ယ္နုိင္သည္။  Play Now ကိုနွိပ္လ်ွင္ sever မွ ေရြးျခယ္ေပးေသာအခန္းတြင္၀င္ေရာက္ကစားရမွာျဖစ္ျပီး ၊  မိမိစိတ္ၾကိုက္ေရြးခ်ယ္လုိလ်ွင္ Beginner မွစျပီး ဘဏ္ကုိင္ႏိုင္သည့္ပမာဏေပၚမူတည္ကာ Master အထိ အခန္းေရြးခ်ယ္ကစားနုိင္သည္။ 4. ၀ုိငး္တစ္၀ုိင္း တြင္ ကစားသမား ၈ေယာက္ ကစားႏိုင္သည္ ။ 5. ကစား၀ုိင္းထဲစတင္၀င္ေရာက္ခ်ိန္ ကစား၀ုိငး္အတြင္းကစားလက္စျဖစ္ေနလ ွ်င္ခဏေစာင့္ ဆုိင္းပါျပီးလ ွ်င္ေနရာ လြတ္မ်ားတြင္ အနီေရာင္ျမွားေလးေပၚလာပါက ကလစ္နွိပ္ျပီးစတင္ကစားနုိင္ျပီျဖစ္သည္ ။စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

 • အေလ်ာ္ရရန္ ဘဏ္ကိုင္သူထက္ မိမိဖဲက သာရပါမယ္။ အေလ်ာ္ရသူမ်ားကို ေအာက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္းေပးသြားပါမယ္။
 • ဖဲတန္ဖိုး (အေပါက္) အမ်ားဆံုး ရရွိသူမ်ားအား (ေအာ္တို - ၂ ခ်ပ္ ျဖင့္ ၉ ေပါက္ (သို႔) ၈ ေပါက္၊ ၃ ခ်ပ္ အကၡရာတူ၊ ၉ ေပါက္၊ ၈ ေပါက္ စသည္ျဖင့္ မွ ဘူ အထိ အစဥ္အတိုင္း) ေပးေလ်ာ္ပါမယ္။
 • "ဖဲတန္ဖိုးခ်င္းတူေနပါက အခ်ပ္နည္းသူကို (၂ ခ်ပ္ က ၃ ခ်ပ္ ကိုႏိုင္) ဦးစားေပးပါမယ္။"
 • ဖဲတန္ဖိုး၊ အခ်ပ္ေရခ်င္း တူေနပါက အၾကီးဆံုး အခ်ပ္ခ်င္း ယွဥ္ရပါမယ္။
 • အကၡရာ ၾကီးစဥ္ငယ္လိုက္ အစီအစဥ္မွာ A K Q J 10 9 8 7 6 5 4 3 2 အတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။
 • အပြင့္ ၾကီးစဥ္ငယ္လိုက္ အစီအစဥ္မွာ စပိတ္၊ အသည္း၊ ေဒါင့္၊ ညင္း အတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။
 • အကၡရာ ႏွင့္ အပြင့္ ေပါင္းျပီး အခ်ပ္အလိုက္ ၾကီးစဥ္ငယ္လိုက္ စီလ်င္ စပိတ္ A မွာအၾကီးဆံုး ျဖစ္ျပီး၊ ညင္း 2 မွာအေသးဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။
 • ၂ ခ်ပ္ အပြင့္တူလ်င္ ၂ ဆ ရပါမယ္။၃ ခ်ပ္ အပြင့္တူလ်င္ ၃ ဆ ရပါမယ္။
 • ၃ ခ်ပ္ အကၡရာတူ လ်င္ ၅ ဆ ရပါမယ္။ (ဥပမာ AAA, KKK, 444, 222, ေအာ္တို - ၂ ခ်ပ္ ျဖင့္ ၉ ေပါက္ (သို႔) ၈ ေပါက္ ကိုေလ်ာ္ ၿပီးပါက ၅ ဆ ကိုေလ်ာ္ပါမယ္)
 • JQK အပြင့္မတူဘူး ဆိုရင္ ဆ မေပးပါ။ အဲ့ဒါ ဘူပါ။
 • ႏွစ္လံုးပူး (44, 99) အပြင့္မတူဘူး ဆိုရင္လည္း ဆ မေပးပါ။
 • သေရ မရွိပါ။
 • ဒိုင္အေနျဖင့္ ဖဲ အသက္ ၃ မျပည့္ပါက အားလုံးကိုေလ်ာ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ထိုးသား အေနျဖင့္ ဖဲ အသက္ ၃ မျပည့္ပါက အေလ်ာ္မရ ပဲ အစားခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • ဘဏ္တြင္က်န္ေသာ Credit ပမာဏ သုညျဖစ္သည္အထိသာ ေလ်ာ္ေပးပါမယ္။
 • ဒိုင္၏အေလ်ာ္အစားမွာလည္း အထက္ပါအတိုင္း ပင္ျဖစ္ပါတယ္။
 • ဒိုင္ကိုင္ရန္ အနည္းဆံုးပမာဏ မွာ ၀ုိင္းအလိုက္ ကြာျခားမွဳရွိပါတယ္။
 • မိမိလက္ရွိ၀ိုင္းတြင္ မိမိေနာက္ဆံုး ဒိုင္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာအခ်ိန္၊ Credit လံုေလာက္မွဳတို႔ေပၚမွုတည္ကာ သင့္ေတာ္သူအား အလိုအေလ်ာက္ ဒိုင္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္သြားပါမယ္။
 • မိမိလက္ရွိ၀ိုင္းတြင္ မိမိေနာက္ဆံုး ဒိုင္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာအခ်ိန္၊ Credit လံုေလာက္မွဳတို႔ေပၚမွုတည္ကာ သင့္ေတာ္သူအား အလိုအေလ်ာက္ ဒိုင္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္သြားပါမယ္။
 • မိမိစတင္ ဒိုင္ကိုင္ေသာ ပမာဏ၏ ၃ ဆ ရရွိပါက Warning အလိုအေလ်ာက္ ေခၚဆိုေပးပါမယ္။
 • Warning စတင္ေခၚသည္မွ ၃ ၾကိမ္ျပီးပါက (သို႔) ဘဏ္တြင္ Credit မက်န္ေတာ့ပါက မိမိဘဏ္အလွည့္ျပီးဆံုးပါမယ္။
 • ဒိုင္ေနျဖင့္ ၃ ခ်ပ္ အိမ္မ်ားကို အရင္ ဖမ္းႏိုင္ပါသည္္။ ဒါေပမဲ့ အရင္ ဖမ္းသူကို အရင္မေလ်ာ္ပါ။ အေလ်ာ္အစား ဥပေဒအတိုင္းသာ ဖဲတန္းဖိုးအလိုက္ အစီအစဥ္အတိုင္းေလ်ာ္ပါမယ္။
 • ဒိုင္အလွည့္ျပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ဘဏ္က်န္ေငြ ၁ သိန္းေက်ာ္ပါက ၁၀% ေကာက္ခံပါမည္။
 • အေကာင့္အသစ္ျဖင့္စတင္ကစားလ ွ်င္ shan credit ၁၀,၀၀၀ နွင့္ စိန္ ၁၀ လံုးရရွိပါမည္။
 • သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း မထိုးပါက မိမိလက္ရွိ၀ိုင္း၏ အနည္းဆံုးပမာဏကို အလိုအေလ်ာက္ထိုးေပးပါမယ္။
 • သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ထိုးျခင္း၊ ဆြဲ (သို႔) ရပ္ျခင္းတို႔ကို ဆက္တိုက္ မျပဳလုပ္ပါက ၀ိုင္းထဲမွ အလိုအေလ်က္ ထုတ္ပယ္ပါမည္။
 • ေန႔စဥ္ဆု (Daily Reward) ကို Rank(ရာထူး)အလုိက္ WHEEL OF FORTUNE လွည့္ခြင့္ရွိမည္ ။ Wheel လွည့္ရာတြင္ ၁ ေထာင္ မွ ၁၀ သိန္းအထိ က ်ပန္းရရွိႏိုင္ပါသည္။
 • ဂိမ္းအတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ Facebook တြင္ျဖစ္ေစ၊ Player အခ်င္းခ်င္း ရိုင္းရိုင္းစိုင္းစိုင္း ဆဲဆိုျခင္း၊ နစ္နာေအာင္ေျပာဆိုျခင္း၊ အျခား မိသားစုဝင္မ်ားအား စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ မိသားစု၀င္အခ်င္း ေသြးကြဲေအာင္ ေျပာဆိုေရးသားျခင္း၊ သတင္းမွားမ်ား ေပးပို႔ျခင္း၊ လိမ္လည္ျခင္း၊ ျမန္မာဂိမ္းအဖြဲ႕မွ အသိအမွတ္မျပဳေသာ လင့္မ်ား၊ ပံုမ်ား ေပးပို႔ေရးသားျခင္း တို႔ ျပဳလုပ္ပါက သတိေပးျခင္း (သို႔) Ban လုပ္ပါမယ္။
 • တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ကစားခန္း တစ္ခန္းထက္ပိုကာ ဝင္ကစားျခင္းကို လက္မခံပါ။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ပါက ေနာက္ဆံုးကစားေသာ အခန္းကိုသာ အတည္ယူမည္ျဖစ္ျပီး အျခားအခန္းမ်ားတြင္ကစားေနျခင္းကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ကာ အခန္းတြင္းမွထုတ္ပစ္ပါမယ္။ ပိုက္ဆံ ေပ်ာက္ျခင္း၊ ဆံုးရွံုးျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္တဲ့ အတြက္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အခန္း တစ္ခန္းထက္ပိုကာ မကစားသင့္ပါ။
 • ျမန္မာဂိမ္း Admin မ်ားမွ မိသားစုဝင္မ်ားေပ်ာ္ရြင္ အဆင္ေျပေစေရးကိုဦးတည္ကာ ကူညီရန္ အသင့္ရွိေနပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ဒါကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ မဟုတ္မမွန္ေသာ သတင္းမ်ား၊ လိမ္လည္မွဳမ်ားျပဳလုပ္လာတာေၾကာင့္ အလုပ္ပိုရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မဟုတ္မမွန္ပဲ အေၾကာင္းၾကားရင္ အေရးယူပါမယ္။
 • အခက္အခဲကို သတင္းေပးပို႔ရာတြင္လည္း အခန္း + ပြဲစဥ္ + အခ်ိန္ ေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ မွန္ကန္ေအာင္ ေပးပို႔ေစခ်င္ပါတယ္။ သုိ႔မွသာ အက္မင္မ်ားလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ကူညီေပးႏိုင္မွာမို႔ အခန္း + ပြဲစဥ္ + အခ်ိန္ ေလးေတြကို မွတ္သားထားေပးဖို႔ အထူး ေမတၱာ ရပ္ခံအပ္ပါတယ္။

အကူအညီ

အေသးစိတ္သိရွိရန္ : https://www.facebook.com/ShanKoeMee/?ref=settings ထဲရွိ message box တြင္ အကူအညီေတာင္းခံနုိင္ပါသည္ ။

၀ယ္နည္း

 1. Credit or Diamond ၀ယ္ယူရန္အတြက္ Gcoin အလံုအေလာက္ရွိဖုိ့လုိအပ္ပါသည္။ Gcoin ၀ယ္ယူရန္အတြက္ Game ထဲရွိ Top Up ထဲသို႔၀င္ေရာက္ပါ ။ 2. လိုျခင္ေသာ Credit or Diamond ပမာဏကိုေရြးခ်ယ္ပါ ။ 3. Gcoin လံုေလာက္မွ ုရွိလ်ွင္ confirm နွိပ္ျပီး ရယူနုိင္သည္ ။ လိုအပ္ေသာ credit ပမာဏႏွင့္ ေျပာင္းလဲရန္ gcoin လံုေလာက္မွ ုမရွိပါက အေပၚဖက္ညာဖက္ေဒါင့္ရွိ Top Up ထဲသုိ႔ထပ္၀င္ပါ။ 4. Card Top Up ကိုေရြးခ်ယ္ပါက Myanmar Game Card (သုိ႔မဟုတ္) Red dot Pay PIN ျဖင့္ မိမိ နွစ္သက္ရာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေရြးခ်ယ္ျပီး သတ္ဆုိင္ရာ code နံပါတ္ျဖည့္သြင္း၀ယ္ယူနုိင္သည္။ Myanmar Game Card ကိုေရြးခ်ယ္ပါက Top Up ထဲရွိ Resellers ဆိုင္မ်ားတြင္ Myanmar game ေငြျဖည့္ကဒ္၀ယ္ယူျဖည့္သြင္းနုိင္သည္။ Red dot Pay PIN ကို ေရြးခ်ယ္ပါက ျမန္မာနုိင္ငံတြင္းရွိ red dot ဆုိင္မ်ားတြင္ Pay PIN Code ၀ယ္ယူျဖည့္သြင္းနုိင္ပါသည္။ 5. SMS ျဖင့္၀ယ္ယူရန္အတြက္ Top up ထဲရွိ SMS ကို ေရြးခ်ယ္ပါ ၊ မိမိလုိျခင္ေသာ gcoin ပမာဏကို ေရြးခ်ယ္ပါ ၊ ေအာက္ဖက္နားတြင္ copy ခလုပ္ကိုနွိပ္ပါ ၊ Phone message သုိ႔သြားကာ Past လုပ္ျပီး Mpt message နံပါတ္ 8605 သို႕ Message ပို႔ျပီး၀ယ္ယူရရွိနုိင္ပါသည္။ (Mpt ျဖင့္သာ ၀ယ္ယူရရွိနုိင္မည္)
 6. Online မွ ၀ယ္ရန္အတြက္ Pay Pal အေကာင့္ရွိရန္လုိအပ္ပါသည္ ။ Top UP ထဲရွိ Online ကိုေရြးခ်ယ္ပါ ။ မိမိလိုအပ္ေသာ Ammont ကိုေရြးခ်ယ္ပါ ၊ Pay Pal အေကာင့္ ရိုက္ထည့္ျပီး ၀ယ္ယူနုိင္ပါသည္ ။

 7. Gcoin ရရွိျပီးပါက Credit or Diamond ျပန္ေျပာင္းရန္လိုအပ္ပါသည္ ။ ျပန္ေျပာင္းရန္အတြက္ Top Up ထဲ၀င္ျပီး မိမိမွာရွိေသာ Gcoin ပမာဏနွင့္ကိုက္ညီေသာ Ammont ကိုေရြးခ်ယ္ကာ confirm နွိပ္ျပီး Credit or Diamond အျဖစ္ေျပာင္းလဲရရွိနုိင္ပါမည္ ။